TESTAMENTE

Den som vill ändra arvsordningen kan upprätta ett testamente. Alla har rätt att själva bestämma vem eller vilka som ska ärva. Det är endast bröstarvingar som kan kräva att få sin lagliga rätt till arv genom laglotten. Vissa krav måste uppfyllas för att testamentet ska vara giltigt och vi rekommenderar att man vänder sig till en person som är kunnig inom området för att vara säker på att det blir rätt. Vi förmedlar gärna kontakt med jurister som vi har bra referenser ifrån. Är man gift kan man också göra ett äktenskapsförord som beskriver vad som skall hända om ena parten i ett giftermål avlider eller om man skiljer sig.

Vem behöver upprätta testamente?
• Sambor – sambor ärver inte varandra enligt lag och måste skriva testamente för att ärva varandra. Det gäller även om samborna har barn med varandra.

• Makar/registrerade partners med gemensamma barn ärver varandra enligt lag. Vill de frångå den legala arvsordningen eller till exempel förordna om enskild egendom till bröstarvingar måste de upprätta testamente.

• Makar/registrerade partners med särkullbarn, d v s ej gemensamma barn, ärver inte varandra. De måste upprätta testamente för att erhålla arv från varandra.

• Makar/registrerade partners utan barn ärver varandra. Vill de frångå detta eller förordna om arvet efter det att de båda är avlidna, måste även de upprätta testamente.

• Ensamstående utan barn som vill frångå den legala arvsordningen måste upprätta testamente.

Det finns vissa formkrav för att ett testamente ska vara giltigt:

• Handlingen ska vara skriftlig.

• Testatorn (den som upprättar ett testamente) skriver under testamentet i två testamentsvittnens samtidiga närvaro.

• Testamentsvittnena måste vara över 15 år och får inte vara släkt med testatorn eller de som ska ärva. Testamentsvittnena måste även förstå innebörden av att bevittna testamentet. De behöver dock inte känna till innehållet i testamentet.

Ett testamente registreras inte vid någon myndighet. Testamente i original bör förvaras på säkert ställe, t ex i bankfack.