GÅVOBREV

Efter den 1 januari 2005 betalas inte längre gåvoskatt på gåvor erhållna från och med år 2005. Det finns ändå skäl att upprätta gåvobrev i vissa fall. Vid överlåtelse genom gåva av fast egendom och tomträtt finns formkrav på skriftlig handling. Vidare är skriftlig handling nödvändig för att en bostadsrättsförening ska registrera överföringen av en bostadsrätt.

I gåvobrev kan givaren förordna om olika villkor till exempel att gåvan ska vara enskild egendom eller utgöra förskott på arv.