VISA DELTAGANDE

De flesta av oss är dåligt förberedda på att hantera sorg, både vår egen och andras. Det naturliga är att söka närhet och tröst när man är ledsen, se bara hur små barn gör. Dessvärre har många fått lära sig att gå undan och inte visa sina känslor. Som en följd av det, har vi väldigt liten erfarenhet av att möta en medmänniska i sorg. Vad ska vi säga? Tänk om vi gör fel. Bättre att inte störa. Och så blir den sörjande, som behöver närhet, istället isolerad.

Hjälp din vän i sorg att bryta isoleringen. Var inte rädd för att störa och utgå inte från att det är andra som stöttar. Även om din vän inte vill eller orkar prata med dig just idag, så kanske behovet finns imorgon. Fortsätt därför att höra av dig och påminn andra vänner och bekanta att göra detsamma.

En människa i sorg behöver inte goda råd och inte heller tröst i betydelsen att försöka ta bort sorgen. De flesta som har drabbats av ett dödsfall vill prata om det som har hänt men tyvärr upplever många att omgivningen inte vill lyssna.