BEGRAVNING

Definitionen av vad som är en begravning, håller på att skrivas om. Det är en ny värld. Och i den världen tror vi att det blir än viktigare att man möts av en person som förstår, lyssnar och kommer med idéer – men som framför allt är öppen och inkännande.

I vår kultur har vi svårt att se döden som en del av livet. Även om döden är ständigt närvarande är den på något sätt ändå alltid frånvarande. Men det finns många tecken som tyder på att döden håller på att avdramatiseras. Vi vågar oftare nämna det tidigare onämnbara, vi börjar allt tidigare i livet att planera för döden, vi får allt mer bestämd uppfattning om hur begravningen ska gå till, vilken musik som ska spelas, vilka dekorationer som ska göras. Det här är trender och tendenser som vi som dagligen möter.

På vår begravningsbyrå möts du av värme och omtanke. Vi är inte här för att er pappa är död, utan för att er pappa har levat. Vi anser att begravningen är viktig, och utförs den på ett bra sätt blir den en fin högtid – värd att läggas till det ljusa minnet. Att mista en anhörig eller nära vän är en av livets mest omvälvande händelser.

När någon har avlidit är det viktigt att få ta sitt avsked, få säga farväl en sista gång. Oavsett livsåskådning är vårt fokus att ge dig som närstående de bästa förutsättningarna att kunna ta ditt avsked, gå vidare i livet samt att ge den avlidne ett värdigt omhändertagande.

En begravning är personlig, både med avseende på den avlidne som är huvudperson för sista gången, men också för de efterlevande. Som anhörig vet man oftast inte vilka alternativ som finns. Därför är det vår uppgift att på bästa sätt upplysa och hjälpa till med planeringen och ge goda råd baserade på vår erfarenhet och kunskap. Om det läggs ned omsorg vid planeringen av en begravning, kan begravningen bli till det fina avsked som önskas. Vår erfarenhet visar att man sällan ångrar det man gjorde, men ofta det man inte gjorde.

En begravning i kyrkan är en gudstjänst och alltså offentlig. Man har därför ingen rätt att utestänga någon. Begravningen kan ibland förväntas bli så ansträngande att man vill hålla den inom familjen eller bara med de allra närmaste vännerna. Tänk då noga efter, så att inte någon som väldigt gärna vill gå på begravningen utestängs. Det är viktigt att ge närstående, släkt, vänner, skolkamrater och kollegor det tillfälle till avsked som en begravning innebär. Det behöver inte innebära att alla inbjuds till minnesstund efteråt. Det kan markeras med uppgift i annonsen om att akten avslutas i kyrkan/kapellet.

Ett annat alternativ, om man inte vill anordna en begravning i kyrkan, är en borgerlig begravningsceremoni. En borgerlig begravning har ingen bestämd eller given ritual. Ceremonin förbereds genom samtal mellan er och den borgerliga officianten inför varje enskilt tillfälle. Varje kommun har utsedda officianter. Men även en annan person, som ni väljer, kan fungera som officiant. Ofta är det någon i vänkretsen eller en av begravningsbyråns medarbetare som åtar sig uppdraget. Den borgerliga begravningen kan utformas med stor frihet.