BOUPPTECKNING

Bouppteckning är den handling som efter ett dödsfall ska inges till Skatteverket för registrering. Bouppteckningen innehåller uppgift om dödsbodelägare och efterarvingar samt den avlidnes, och i förekommande fall makes/registrerad partners/sambos, tillgångar och skulder. Dessutom ska förekomst av testamente och/eller äktenskapsförord antecknas. Samtliga dödsbodelägare och efterarvingar kallas till en så kallad bouppteckningsförrättning för att reda ut detta. En registrerad bouppteckning visar vilka som företräder dödsboet och är således en legitimationshandling. Den ligger även till grund för kommande arvskifte.

Det är en trygghet att anlita oss för bouppteckningen. Våra boutredare har dokumenterad kunskap samt ansvarsförsäkring. Vi debiterar den tid som vi lägger ned i varje ärende. Varje ärende är unikt och kräver olika tid. Det går inte att i förväg bedöma exakt vad ett ärende kommer att kräva i tid. Speciellt gäller det när man från början ej känner till dödsbodelägarkretsen och en omfattande släktutredning krävs.

Prisexempel
Normalt från 3950:-, baserat på ca 4-6 h, ofta förekommande uppgifter:

  • Genomgång av släktförhållanden.
  • Framtagande av tidigare bouppteckningar.
  • Kallelse till förrättning.
  • Beställning av intyg från banker, försäkringsbolag etc.
  • Förrättning
  • Sammanställning och utskrift
  • Granskning
  • Överssändande till bouppgivare
  • Insändare till skattemyndighet
  • Arkivering och utsändande