SAMBOAVTAL

Samboavtal upprättas mellan sambor för att avtala bort reglerna i sambolagen angående bodelning.

Sambolagens regler om bodelning ger möjlighet till bodelning vid separation eller dödsfall. Bodelning mellan sambor omfattar endast gemensam permanentbostad och bohag som anskaffats under samboförhållandet.