DÖDSBOFÖRVALTNING

Utöver den rent ekonomiska förvaltningen med betalningar av räkningar kan dödsboförvaltning även innebära kontakt med mäklare, hyresvärd, auktionsfirma och städfirma. Vår samarbetspartner tar även hand om deklarationer, skatteinbetalningar, lagfartsansökningar och övriga myndighetskontakter