ÄKTENSKAPSFÖRORD

Äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan makar/registrerade partners om vad som ska vara enskild egendom respektive giftorättsgods. Det som enligt ett äktenskapsförord ska vara enskild egendom ingår inte i en bodelning.

Ett äktenskapsförord kan upprättas inför ett äktenskap/registrerat partnerskap eller under äktenskap/registrerat partnerskap.

Äktenskapsförordet ska registreras vid tingsrätt för att bli giltigt. För att upphäva ett registrerat äktenskapsförord krävs att ett nytt upprättas som också det ska registreras. Det räcker således inte att enbart riva ett befintligt äktenskapsförord för att upphäva det.