PRISUPPGIFTER

Hur mycket en begravning kostar beror på dess omfattning. Vissa kostnader rår dödsboet inte på, det är en del transporter och servicetjänster som måste utföras. Det du t.ex. kan styra är annonsens storlek, minnesstundens omfattning, eventuella musiker, tryckta program, blomsterarrangemang mm. Kostnaderna grundas på val av varor och tjänster såsom:

 • Döds- och tackannonser
 • Blommor
 • Förtäring i samband med minnesstunden
 • Tryckta program
 • Solister
 • Kista
 • Urna
 • Gravsten/inskription
 • Representant vid personligt avsked
 • Representant vid begravning
 • Balsamering
 • Begravningsbyråns arbetskostnader

Vanligtvis kostar en begravning i Sverige mellan 20 000-25 000 kronor. Kostnaden kan bli både lägre och betydligt högre beroende på begravningens omfattning. I en begravning för mellan 20 000-25 000 kronor kan en dödsannons och en enklare minnesstund ingå. I summan ingår däremot inte gravsten som vanligtvis kostar mellan 7 000-15 000 kronor men givetvis betydligt mer beroende på storlek och utformning. Även bouppteckningskostnader tillkommer, räkna med 4 000-12 000 kronor även om både lägre och högre kostnad förekommer.

Kostnadsmässigt behöver det inte vara någon skillnad mellan en kremationsbegravning och en jordbegravning. Inte heller mellan en begravning i Svenska kyrkans ordning och en borgerlig begravning.

Alla kunder som väljer Tidevarv får en specificerad prisuppgift med sig hem efter besöket då man beställer begravningen. Vi erbjuder också stora möjligheter att ändra beställningen under handläggningstiden om så önskas. Inga kostnader blir därför någon överraskning när fakturan så småningom kommer. Vi utför alla våra uppdrag med engagemang, noggrannhet och känsla, oavsett om det är en mindre eller större begravning. Hos oss kan du finna ett prisvärt alternativ utan att pruta på kvalitet och god service. Detta är möjligt genom det lokala företagets flexibilitet och personliga engagemang.