OLIKA KULTURER

Det finns en mångfald kulturer och religioner representerade i Sverige. Vi har stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper dig oavsett din religion och kultur.