ATT MISTA ETT BARN

Att ordna en begravning för någon som i livet stått oss nära är en betungande uppgift. När det är ett barn eller en ung människa som av olika anledningar rycks ifrån oss rasar den normala tillvaron. Det är inget som vi kan sätta ord på. Bördan är ofta tung när livet känns ofattbart. Vi har stor erfarenhet och kunskap. Vi försöker att hjälpa dig med dina frågor, stora som små.

Att behöva ordna en begravning för sitt barn är varje förälders stora rädsla. Ändå är det viktigt att få ta ett riktigt avsked, för att sedan kunna ta nästa steg i sorgen. Vissa föräldrar väljer exempelvis att klä på sitt barn och lägga det på bädden i kistan. Andra väljer att transportera kistan till bisättningslokalen. Inför begravningen eller minnesstunden kan föräldrar, om de vill, även låta kompisar och klasskamrater bidra med bilder och texter. Glöm inte bort barn och ungdomar. Vår erfarenhet visar att det är bättre att låta barn vara delaktiga än ”skyddade” genom att vara uteslutna.