MINNESGÅVA

I dödsannonser händer det att de anhöriga hänvisar till välgörande ändamål. Det innebär att du kan hedra minnet av den avlidne genom att skicka pengar till detta ändamål. Som bevis för gåvan skickar fonden ifråga ett minneskort till de närmast anhöriga, där står det vilka som har skänkt pengar. Många fonder har ordnat så att det är möjligt att skänka gåvor genom deras hemsida.

Exempel på fonder:
Alzheimerfonden, Amnesty International,  Barncancerfonden, BRIS, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, Läkare utan gränser, Rädda Barnen, Röda Korset, Sjöräddningssällskapet, Unicef, WWF Världsnaturfonden