BOKA FÖRELÄSNING

Döden är en del av livet. Sedan flera år tillbaka arrangerar vi kostnadsfria föreläsningar i ämnen som berör begravningsväsendet.

Vi har under åren medverkat med föreläsningar, studiebesök och informationer i skiftande sammanhang. Barn och ungdom genom skola eller konfirmation, yrkesfolk inom sjukvård, kyrka, polis eller räddningstjänst, pensionärsorganisationer och intresseföreningar är exempel på grupper vi har föreläst för.

Tillsammans med er bestämmer vi inriktning och skräddarsyr sedan innehållet så att varje föreläsning eller gruppsamtal anpassas utifrån era specifika behov. Genomgående har frågorna kring död, sorg, riter och livets helhet känts angelägna. Mötena har gett tillfällen till goda och givande samtal.

Vårt mål är att under trivsamma former svara på hur till exempel en begravning går till, hur ett Livsarkiv kan underlätta för anhöriga, funderingar kring familjejuridik och hur vi arbetar i mötet med anhöriga.

Vill du veta mer, eller boka in ett föredrag med oss? Kontakta oss gärna.