AUKTORISATION

Tidevarv är medlem av Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Samtliga anställda har genomgått deras auktorisationsutbildning. Att anlita en auktoriserad begravningsbyrå innebär en trygghet för dig i en svår stund. Alla auktoriserade begravningsbyråer måste följa Sveriges Begravningsbyråers Förbunds strikta regler när det gäller bland annat god begravningssed, hög yrkesetik och tystnadsplikt. För mer information se, www.begravningar.se