JÄRNA

Tomas Persson

Begravningsrådgivare, Representant
08-551 701 00
070-551 70 91
tomas.persson@tidevarv.nu

Kerstin Steihed

Byråchef, Godkänd bouppteckningsförättare 
0156 - 179 00
073 - 629 28 95
kerstin.steihed@tidevarv.nu

Emma Loqvist

Transport, Representant
073-043 53 83
emma.loqvist@tidevarv.nu

Evelina Hedman

Ägare
0156 - 179 00 
evelina.hedman@tidevarv.nu